Katalogs

Mzia Kereselidze

Georgia
Biznesa koučings
Valoda
Gruzīnu. Krievu

Informācija par sevi

Krievu versija ir zemāka

მე გახლავართ მზია კერესელიძე

„SwissWatchBusiness Booster“-ის აკრედიტირებული პარტნიორი საქართველოში.

სერტიფიცირებული ქოუჩი 3 მიმართულებით:

ლიდერული ქოუჩინგი,

ბიზნეს ქოუჩინგი,

ლიდერულ გუნდებში ბიზნეს გარემოს შექმნის ოსტატი.

მე ვარ ქართველი, ვცხოვრობ ქ. თბილისში.

ვატარებ ბიზნეს ტრენინგებს დამფუძნებლებისთვის, ლიდერებისთვის, ხელმძღვანელებისთვის, მენეჯერებისთვის, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის შემდეგ საკითხებზე:

მოგების გაზრდა.

ბიზნესის განვითარება.

ეფექტური გუნდის შექმნა.

თავის სპეციალიზაციაში კომპეტენტურობის ზრდა.

ბიზნესის წარმოების ორგანიზაცია.

 

ჩემი მიდგომა ტრენინგებისადმი

როგორ შეიძლება ბიზნესი იყოს მომგებიანი და ემსახუროს საზოგადოებას?

როგორ შეიძლება ადამიანი გახდეს შორსმჭვრეტელი,  შეძლოს სამომავლო გეგმებისა და მიზნების მიღწევის ისეთი გზების პოვნა, რაც დაფუძნებული იქნება კეთილგონიერებასა და ადამიანებთან ეთიკურ ურთიერთობებზე.

სწორედ ამ მეთოდებით ვმუშაობ სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრაზე (სტაგნაციის პრობლემაზე, ბიზნესში არამიზნობრივი ხარჯების პრობლემებზე, გუნდის ორგანიზაციის შიდა პრობლემებზე, კომუნიკაციისა და კონფლიქტების პრობლემებზე).

 

ჩემი კლიენტების სარგებელი

ჩემთან ურთიერთობისა და მუშაობის შედეგად ადამიანები სწავლობენ: კონფლიქტებისა და სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას,  დამოუკიდებლად  პასუხისმგებლობის  აღებას  და  გადაწყვეტილებების მიღებას.

ჩემი აუდიტორია, ქოუჩინგის საშუალებით აერთიანებს, სხვადასხვა ცხოვრებისეულ უნარ-ჩვევებსა და  ბიზნესში მირებულ გამოცდილებას, რაც ადამიანებს საშუალებას აძლევს კიდევ უფრო მეტად გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები,  პოტენციალი და  იპოვონ  თავიანთი ძლიერი მხარეები.

 

 

მე ორიენტირებული ვარ კლიენტის შედეგებზე!

ტრენინგებს ვატარებ მეთოდებით, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას 100%-ით ჩაერთოს პროცესში,  შეძლოს ისეთი კომპეტენციების შესწავლა და დაუფლება, რომლებიც დაეხმარება ნაყოფიერად წარმართოს თავისი საქმიანობა.

ამრიგად, ჩემი კლიენტები ჩემგან იღებენ გამოცდილებას, გულწრფელობას, ერთგულებას, ყურადღებას, შთაგონებას და სასურველ შედეგს.

მე, ჩემი მხრიდან, ვიღებ ჩემი კლიენტისგან პატივისცემას ღირსეული თანამშრომლობისთვის.

„ადამიანი იზრდება მისი მიზნების ზრდის კვალდაკვალ“

 

ყველაზე  ხშირად  ჩემი  კლიენტები  იწყებენ  ჩემთან  თანამშრომლობას, როდესაც თავის ამოცანად სახავენ:

ახალ მიზანს.

მოგების მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.

ეფექტური გუნდის შექმნას.

გაყიდვების რაოდენობის გაზრდას.

ეფექტური თანამშრომლობის ორგანიზებას.

 

დრო ყველაზე ძვირადღირებული რესურსია ცხოვრებაში!

 

თქვენ ახლავე შეგიძლიათ დაიწყოთ საკუთარი თავის, თქვენი ცხოვრების და ბიზნესის განახლება.

ჩაეწერეთ ტელეფონით უფასო კონსულტაციაზე.

 

განათლება

1988 წელი - თბილისის უმაღლესი პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი.

1996 წელი - თბილისის ეკონომიკის ინსტიტუტის მენეჯმენტის სკოლა.

2004 წელი - კერძო ბიზნესის პრაქტიკა და კურსები.

2010 წელი - მენეჯმენტი და თანამშრომლობა კლიენტებთან.

2014 წელი - ბიზნეს აკადემია, დამფუძნებელი. („საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანება“).

2018 წელი - ევროქოუჩინგის სკოლა.

 

კარიერა

1991 – 2004 - წამყვანი სპეციალისტი ტექნოლოგიების დარგში კომუნიკაციების და        ტრანსპორტის სამინისტროში.

1998 – 2000 - პრაქტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესში, В2С.

2006 – 2010 - საერთაშორისო  ბაზარზე  გაყიდვების მენეჯერი გაყიდვების  კომპანიაში, B2C.

2016 - „საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანება“ დამფუძნებელი.

2016 - პროგრამა FOR-SAGE INFO-ს პარტნიორი - ონლაინ გაყიდვები ამერიკულ კომპანიაში.

2017 – 2020 - საქართველოს რეგიონული განვითარების კურატორი.

EXPERT-ი  კომპანია „Sky World Community“-ში.

2018 - პროგრამის „ბიზნეს აკადემიის“ - მოზრდილთა განათლებისა და განვითარების პროგრამის დამფუძნებელი.

2019 – 2020 - „Sky World Community“-ს ელჩი თურქეთში (Ambassador)-სტატუსით

2020 – 2021 – ECF-ს (ევროქოუჩინგის ფედერაციის) წევრი, სამ მიმართულებაში სერტიფიცირებული სპეციალისტი.

 

პროფესიული და საზოგადოებრივი მიღწევები

- 14-წლიანი გამოცდილება კავშირგაბმულობის, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების დარგში.

- ოთხ ქვეყანას: საქართველოს - აზერბაიჯანს - ლატვიას - თურქეთს შორის თანამშრომლობისა და განვითარების მემორანდუმის ორგანიზატორი.

-  ზრდასრულთა განათლებისა დაგანვითარების  პროგრამების ორგანიზატორი

-  ბიზნეს აკადემიის დამფუძნებელი.

- სერტიფიცირებული ქოუჩი შემდეგი მიმართულებებით: პიროვნული ზრდის, ლიდერული ქოუჩინგის  და ლიდერული გუნდების შესაქმნელად-დამხმარე ბიზნეს გარემოს მიმართულებებით.

- ბიზნეს-ტრენერი ,  პრაქტიკა - 6 წელი,  300- 500  საათი.

 

- Меня зовут, Мзиа Кереселидзе.

Я являюсь аккредитованным партнёром “Swiss Watch Business Booster” в Грузии и сертифицированным коучем в 3-х направлениях: лидерский коучинг, бизнес коучинг, мастер создания бизнес среды в лидерских командах.

Я грузинка, живу в г. Тбилиси. Провожу бизнес тренинги для учредителей, руководителей, менеджеров, управляющих, представителей малого и среднего бизнеса, по вопросам:

Увеличение прибыли.

Развитие бизнеса.

Создание эффективной команды.

Повышение компетентности в своей специализации.

Организация ведения бизнеса.

 

Мой подход к тренингам

Каким образом бизнес может быть прибыльным и служить обществу?

Как человек может стать дальновидным, видеть и уметь находить такие пути достижения будущих планов и целей, которые будут основываться на здравом смысле и этических отношениях с людьми?

Именно такими методами, я работаю над решением различных проблем (над проблемой стагнации, над проблемами не целевых расходов в бизнесе, над внутренними проблемами организации команды, над проблемами коммуникации и конфликтов).

 

Выгоды моих клиентов

Люди в результате общения и работы со мной обучаются решать конфликты и различные задачи, становятся независимыми в своих решениях.

Моя аудитория, посредством коучинга, объединяет полученные различные жизненные навыки и опыт в бизнесе, что даёт людям возможность еще больше раскрыть свой потенциал, найти и проявлять свои сильные стороны.

 

Я ориентирована на результаты клиента!

Тренирую таким образом, чтобы он на 100% включился в процесс и смог изучить и освоить такие компетенции, которые помогут ему управлять своей деятельностью и бизнесом, как в настоящем, так и будущем.

Таким образом, мои клиенты получают от меня приверженность, верность, внимательность, вдохновение и желаемый результат.

Я, со своей стороны, получаю от своего клиента уважение за достойное сотрудничество.

«Человек растёт по мере роста его целей»

 

Чаще всего мои клиенты начинают сотрудничать со мной когда ставят перед собой задачу:

Новая цель.

Улучшение показателей прибыли.

Создание эффективной команды.

Увеличение количества продаж.

Организация эффективного сотрудничества.

 

Время самый дорогой ресурс в Жизни!

Уже сейчас Вы можете начать трансформировать себя, свою жизнь и свой бизнес.

Записывайтесь на бесплатную конультацию по телефону

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1988 года – Высший Политехнический Университет г.Тбилиси.

1996 года – Школа менеджмента ИЭ г.Тбилиси.

2004 года – Практика и курсы частного бизнеса.

2010 года – Менеджмент и сотрудничество с клиентами.

2014 года – Бизнес академия, основатель. (объединение деловых женщин Грузии).

2018 года – Школа Еврокоучинга.

КАРЬЕРА

1991 – 2004 Вeдущий специалист по технологиям в министерстве коммуникации и транспорта.

1998 – 2000 Практика в малом и среднего бизнеса, В2С.

2006 – 2010. Менеджер по продаж на международном рынке в компании прямых продаж, В2С.

2016 – Основатель “Объединения деловых женщин Грузии” – бизнес тренер.

2016 – Партнер программы FOR SAGE INFO – продажи по он лайну в американской компании.

2017 – 2020. Куратор регионального развития Грузии. EXSPERT в компании “Sky World Community”.

2018 – Основатель программы “Бизнес академии” – образования и развития для взрослых.

2019 – 2020. Ambassador “Sky World Community” в Турции.

2020 – 2021. Член ECF (European Coach Federation) сертифицированный специалист в трех направлениях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

– 14 лет работы в отрасли связи, транспорта и коммуникаций.

– Oрганизатор меморандума по сотрудничеству и развитию между четырьмя странами, Грузия – Азербайджан – Латвия – Турция.

– Основатель Бизнес академии для образовании и развития взрослого поколения.

– Cертифицированный коуч по направлениям лидерский коучинг по личностному росту и поддерживающей среды бизнеса по созданию лидерских команд.

– Бизнес тренер, практика - 6 лет, аудитории от 300 до 500 человек.

Personīgās koučinga sesijas maksa
90 EUR сессия

Kā nokļūt

European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37