Sertifikācija

Sertificēšana ir pārdomāta un objektīva kouča profesionālās un personiskās atbilstības apliecināšanas procedūra konkrētajā specialitātē augstajiem profesijas standartiem
Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

ECF sertifikācijas process

1. Apgūsiet 3D koučingaⓇ meistarību 

2. Izvēlieties specializāciju

3. Izvēlieties sertifikācijas pakāpi
ECF sertifikācijas prasības
CCC līmeņa piešķiršanas prasības - Izvēlētās specializācijas sertificēta kouča kandidāts.

-Sākot no 40 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētās vai neakreditētās programmās.

-ECF ideoloģijas pieņemšana (teorētiskais eksāmens).

- Astoņu ECF kompetenču pārzināšana (teorētiskais eksāmens).

-ECF kodeksa pieņemšana.

-CCC sertifikācijas līmenis tiek piešķirts tikai Bronze kategorijas dalībniekiem.

* sesijas ierakstīšanas formāts - mp3. Sesijas ilgums ir no 30 līdz 90 minūtēm. Sūtiet sesijas ierakstu uz e-pasta adresi:
certification@eurocoach.eu
Prasības CSC līmeņa piešķiršanai - Sertificēts izvēlētās specializācijas koučs.

-Sākot no 50 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētās vai neakreditētās programmās.

-50 praktiskā darba stundas (individuālais vai grupas koučings).

-ECF ideoloģijas un kodeksa pieņemšana.

-CSC līmeņa sertifikācijai pieteiktās specializācijas izvēle.

-Vienas sesijas ieraksts izvēlētajā specializācijā.

- Astoņu ECF kompetenču pārzināšana (teorētiskais eksāmens).

-CSC sertifikācijas līmenis tiek piešķirts tikai Silver kategorijas dalībniekiem.

* sesijas ierakstīšanas formāts - mp3. Sesijas ilgums ir no 30 līdz 90 minūtēm. Sūtiet sesijas ierakstu uz e-pasta adresi:
certification@eurocoach.eu
Prasības CRSC līmeņa piešķiršanai - Sertificēts koučs, kurš ir ieguvis klientu references atbilstošajā izvēlētajā specializācijā.

-Sākot no 100 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētajā programmā.

-100 praktiskā darba stundas izvēlētajā specializācijā (individuālais vai grupas koučings).

-ECF ideoloģijas un kodeksa pieņemšana.

- CRSC līmeņa sertifikācijai pieteiktās specializācijas izvēle.

- 10 references no klientiem atbilstošajā izvēlētajā specializācijā.

-Pierādīti un izmērāmi rezultāti izvēlētajā specializācijā no 10 klientiem.

-Vienas sesijas ieraksts izvēlētajā specializācijā.

- Astoņu ECF kompetenču pārzināšana (teorētiskais eksāmens).

-CRSC sertifikācijas līmenis tiek piešķirts tikai Gold kategorijas dalībniekiem.

* sesijas ierakstīšanas formāts - mp3. Sesijas ilgums ir no 30 līdz 90 minūtēm. Sūtiet sesijas ierakstu uz e-pasta adresi:
certification@eurocoach.eu
Prasības CRRC līmeņa piešķiršanai. -Sertificēts koučs, kurš ir ieguvis references atbilstošajā izvēlētajā specializācijā, kā arī klientu un ECF profesionālās asociācijas atzinību.

-Sākot no 150 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētajā programmā.

-1000 praktiskā darba stundas izvēlētajā specializācijā (individuālais vai grupas koučings).

-CRRC līmeņa sertifikācijai pieteiktās specializācijas izvēle.

-50 references no klientiem atbilstošajā izvēlētajā specializācijā.

-ECF ideoloģijas un kodeksa pieņemšana.

-Pierādīti rezultāti izvēlētajā specializācijā no 50 klientiem.

-Vienas sesijas ieraksts izvēlētajā specializācijā.

- Astoņu ECF kompetenču pārzināšana (teorētiskais eksāmens).

-CRRC sertifikācijas līmenis tiek piešķirts tikai Diamond kategorijas dalībniekiem.

* sesijas ierakstīšanas formāts - mp3. Sesijas ilgums ir no 30 līdz 90 minūtēm. Sūtiet sesijas ierakstu uz e-pasta adresi: certification@eurocoach.eu4. Reģistrējieties ECF

5. Apstipriniet kompetences līmeni

6. Nosūtiet sesijas ierakstu mp3 formātā uz e-pastu
certification@eurocoach.eu

7. Uzziniet sertifikācijas komisijas rezultātus 


Jūs saņemsiet ziņu par eksāmena rezultātiem rakstiski savā e-pastā 30 dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas.

100 punkti un vairāk – Mēs Jūs apsveicam! Eksāmens ir nokārtots, Jūs saņemsiet ECF sertifikātu!

No 50 līdz 99 punktiem – Jūs esat parādījis sertificēta kouča kandidāta meistarības līmeni atbilstoši ECF standartiem. Kandidāta sertifikāts tiek izsniegts tikai elektroniskā formātā.

49 un mazāk punktu – pievērsiet uzmanību sertifikācijas komisijas rekomendācijām. Izmantojiet ECF kouča-mentora atbalstu. Uzlabojiet 3D koučinga Ⓡ meistarību un atkārtoti nosūtiet pieteikumu uz e-pastu certification@eurocoach.eu8. Saņemiet ECF sertifikātu


Lai saņemtu papildus informāciju par ECF sertifikāciju, sazinieties ar ECF:
Tel: +371 23 77 33 37
e-mail: info@eurocoach.eu
European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37