Specializācijas

ECF ir profesionāla visu līmeņu un specializāciju kouču kopiena.

ECF izveido un izplata kouču sertifikācijas standartus, koučinga tehnoloģijas, koučinga programmu atestācijas, koučinga skolu akreditāciju.
Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

Specializācijas

ECF saskata specializāciju (no lat. "specialis" - īpašs, īpašais, savdabīgs) kā padziļinātu koučinga prasmju apgūšanu šauras darbības jomā kouča specialitātes ietvaros, kas nodrošina nepieciešamo speciālista kompetences līmeni klienta vajadzību un prasību apmierināšanai.

Jebkuras specializācijas pamatā ir vispārējie principi, koučinga procesa izveides noteikumi, koučinga standarti, atbilstošās normas, kā arī koučinga darbības ētikas kodeksa pamati. ECF koučinga specializāciju reģistrs ir sagrupēts pēc koučinga virzieniem, kuru pamatā ir konkrētās specializācijas.

ECF definē koučinga specializācijas kā salīdzinoši šaurāku darbības virzienu kopējās specialitātes ietvaros. Piemēram, specializācija ir vadošo darbinieku koučings, sportistu vai pārdēvēju koučings utt. Citiem vārdiem sakot, lai strādātu specialitātē, piemēram, par "transportlīdzekļa vadītāju", ir jāapgūst transportlīdzekļa vadītāja prasmes un jāsaņem attiecīgs dokuments - transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
Tā ir specialitāte. Bet no specializācijas ir atkarīgs, kādu transportlīdzekli Jūs vadāt un kādas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība Jums ir. Viena lieta, kad Jūs esat vieglā vai kravas transportlīdzekļa vadītājs, bet pavisam cita, kad esat pasaules lielākās lidmašīnas Airbus A380 komandieris.

Līdzīgi ir arī koučinga specializācijā. Specializācijai ir ārkārtīgi svarīga loma - tieši tā izceļ un palīdz atšķirt diletantus-amatierus no īstiem profesionāļiem. Pastāv nozīmīga praktiska atšķirība starp lielas bankas pirmās personas koučingu vai savā nozarē vadošās kompānijas pirmās personas koučingu vai arī maza biznesa neliela un dinamiski augošā uzņēmuma vadošās personas koučinga.
Turklāt, specializācija ne tikai ļauj deklarēt, ka esat uzņēmumu pirmo personu koučs, bet arī nosaka obligāto jautājumu loku, kurā Jūs veiksmīgi strādājiet: iespējams, Jūs varat būt efektīvs kompānijas konkurences priekšrocību radīšanā tirgū, vai arī uzņēmuma pirmās personas līdera īpašību attīstībā utt.

Ja Jūs pozicionējiet savu koučingu, kā orientētu uz sportistiem, tādā gadījumā potenciālajiem klientiem ir jāsaprot, kādā sporta veidā Jūs specializējaties. Piemēram, spēlēs vai cīņu mākslās.
Piemēram, savā brendingā Jūs pozicionējiet sevi, kā biznesa-kouču, kas specializējas pārdošanu veicināšanā. Un arī šajā gadījumā patērētājam būs vieglāk izprast Jūsu specializāciju, ja norādīsiet savas stiprākās īpašības. Jūs specializējaties pārdošanas nodaļu izveidošanā? Koncentrējaties uz pārdošanas nodaļu vadītāju efektivitātes attīstību? Iespējams, Jūs trenējat B2B vai B2C pārdošanā? Vai esat veiksmīgs B2G vai G2B?

Jo precīzāk norādat savu specializāciju un stiprās puses, kā arī pierādījumus, ka esat veiksmīgs šajā specializācijā, jo lielākas ir Jūsu priekšrocības; savukārt, patērētājam - lielāka pārliecība par pareizi izdarīto viņam nepieciešamā speciālista izvēli, kā arī pieaug uzticamības sajūta.

ECF specializāciju reģistrs

ECF izveido un izplata kouču sertifikācijas standartus, koučinga tehnoloģijas, koučinga programmu atestācijas, koučinga skolu akreditāciju, kā arī apvieno šādas specializācijas:

Biznesa koučings

Biznesa koučinga specializācijas
Uzņēmuma pirmo personu (īpašnieku) koučings.
Uzņēmuma pirmo personu (top-menedžeru) koučings.
Galveno administratoru koučings.
Administratoru koučings.
Mārketinga speciālistu koučings.
Pārdošanas nodaļu vadītāju koučings.
B2B pārdevēju koučings.
B2C pārdevēju koučings.
HR-menedžeru koučings (HR jautājumos).
Līderības koučings.
Koučings darba jautājumos ar valdes locekļiem.
Koučings stratēģiskās attīstības jautājumos.
Koučings darbā ar menedžmentu.
Koučings ideoloģijas radīšanā un tās ieviešanā uzņēmumā.
Koučings vienošanās veidošanas jautājumos.
Korporatīvais koučings.
Biznesa procesu koučings.
KPI koučings.
CRM ieviešanas koučings.
Komandas koučings.
Profesionālo kompetenču koučings.
Koučings TQM/ kvalitātes jautājumos.
Koučings loģistikas jautājumos.
Atbalsta biznesa-vides koučings.
Organizatoriskās attīstības koučings.
Korporatīvās kultūras koučings.
Koučings biznesa etiķetes / uzvedības modeļu jautājumos.
Koučings karjeras jautājumos.
(StartUp) starta projekta organizatoru koučings.
Koučings hedhantinga jautājumos.
Mazā biznesa uzņēmēju koučings.
Koučings servisa jautājumos.
Individuālo uzņēmēju koučings.
Koučings MLM / tīkla mārketinga jautājumos.
Koučings darba jautājumos ar sadarbības partneriem.
Koučings biznesa pilnveidošanas jautājumos.
Koučings biznesa un finanšu jautājumos.
Koučings jaunā biznesa attīstības jautājumos.
Kouču-iesācēju koučings.
Kreativitātes un inovāciju koučings.
Koučings sabiedrisko attiecību / PR jautājumos.
Koučings pārdošanas jautājumos.
Koučings tirdzniecības zīmola izstrādes jautājumos.
Koučings reklāmas jautājumos.
Koučings mārketinga jautājumos.
Koučings preču virzīšanas tirgū jautājumos.
Pārdošanas nodaļu attīstības koučings.
Koučings cenu politikas izstrādes jautājumos.
Tūrisma speciālistu koučings.
Koučings budžeta plānošanas / finanšu plānošanas jautājumos.

Dzīves pilnveidošanas koučings/Life Coaching:

Dzīves pilnveidošanas koučinga specializācijas
Panākumu sasniegšanas koučings.
Dzīves vīzijas un misijas koučings.
Dzīves līdzsvara koučings.
Imidža koučings.
Komunikācijas koučings
Personīga zīmola koučings.
Personīgas attīstības koučings.
Koučings mērķu / rezultātu sasniegšanas jautājumos.
Koučings motivācijas jautājumos.
Koučings ideju izstrādes / radošā potenciāla jautājumos.
Koučings problēmu risināšanas jautājumos.
Koučings naudas un finanšu jautājumos.
Koučings runas mākslas jautājumos.
Koučings karjeras veidošanas jautājumos.
Koučings stratēģijas izstrādes jautājumos.
Koučings laika sadalījuma / mērķa sasniegšanas jautājumos.
Talantu un ģenialitātes koučings.
Pārmaiņu radīšanas koučings.
Dzīves posmu / dzīves stila koučings.
Personīgās izaugsmes koučings.
Koučings ar karjeras veidošanas sākumu saistītajos jautājumos.Karjeras uzsākšanas jautājumu koučings
Koučings ar atkāpšanos no amata vai pensiju saistītajos jautājumos. Koučings jautājumos saistītos ar atkāpšanos no amata vai pensiju
Koučings darba jautājumos ar pusaudžiem.
Koučings darba jautājumos ar X paaudzi.
Koučings darba jautājumos ar darbaholiķiem.
Koučings darba jautājumos ar studentiem.
Koučings dzīves stila izstrādes jautājumos.
Koučings ar profesijas maiņu saistītajos jautājumos.
Koučings ar līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi saistītajos jautājumos.
Dzīves kvalitātes koučings.
Koučings ar veģetārismu / stingru veģetārismu saistītajos jautājumos.
Koučings fizisko spēku atjaunošanas jautājumos.
Koučings dzīves pārveidošanas jautājumos.
Koučings ar uzturu / diētu saistītajos jautājumos.
Koučings ar svara samazināšanu saistītajos jautājumos.
Koučings enerģijas krājumu papildināšanas / Reiki jautājumos.
Koučings ar ceļojumiem / piedzīvojumiem saistītajos jautājumos.
Koučings personīga stila izstrādes jautājumos.
Koučings stresa noņemšanas jautājumos.
Koučings fiziskās labklājības jautājumos.
Koučings fiziskās sagatavotības / fitnesa jautājumos.
Attiecību koučings.
Mākslinieciskās un radošās darbības koučings.
Koučings iekšējā veseluma jautājumos.
Koučings emocionālā līdzsvara sasniegšanas jautājumos.
Smēķēšanas ieraduma atmešanas jautājumu koučings.
Koučings personīgā pamata jautājumos.
Koučings zināšanu apgūšanas jautājumos.
Koučings pārliecības sasniegšanas jautājumos.
Koučings ar atbrīvošanos no atkarībām saistītajos jautājumos.
Koučings ar atbrīvošanos no bailēm saistītajos jautājumos.
Garīgo jautājumu koučings.
Veselīga dzīvesveida koučings.
Emocionālās kompetences koučings.
Praktizējošs koučs vispārējos jautājumos.
Konfrontāciju jautājumu koučings.
Garīgās dzīves koučings.
Starppersonu attiecību koučings.
Laulības jautājumu koučings.
Koučings izirušas laulības atjaunošanas jautājumos
Koučings intīmo attiecību jautājumos.
Koučings ar attiecībām ar vecākiem saistītājos jautājumos.
Koučings komandas darba jautājumos.
Koučings romantisko attiecību jautājumos.
Koučings ģimenes jautājumos.
Koučings augstāko aprindu dzīves jautājumos.
Koučings nekustamā īpašuma nozarē.
Koučings darba jautājumos ar nekustamā īpašuma speciālistiem
Koučings grāmatvedības / finanšu / audita nozarē.
Koučings jurisprudences nozarē.
Prof. veselības aprūpes darbinieku koučings medicīnas nozarē.
Koučings darba jautājumos ar konsultantiem / instruktoriem.
Koučings darba jautājumos ar vientuļajiem vecākiem.
Koučings darba jautājumos ar treneriem.
Koučings darba jautājumos ar oratoriem.
Koučings darba jautājumos ar probācijas dienestu darbiniekiem.
Koučings darba jautājumos ar garīdzniekiem.
Koučings darba jautājumos ar baznīcas pilnvarniekiem
Koučings darba jautājumos ar netradicionālas seksuālās orientācijas cilvēkiem.
Koučings īpašu prasmju attīstības jautājumos.
Koučings sarežģītu situāciju risināšanas jautājumos.
Koučings diagnostikas jautājumos.
Koučings Interneta / Tīkla jautājumos.
Koučings personīgās organizētības jautājumos.
Koučings apmācību jautājumos.
Koučings programmēšanas jautājumos.
Koučings valodas / domas formulēšanas prasmes jautājumos.
Koučings komunikācijas jautājumos.
Koučings nepieredzējušajiem vadītājiem.

Auto - koučings

Auto - koučinga specializācijas
Koučings iesācējiem autovadītājiem
Ekstrēmās automašīnas vadības koučings

Kouču apmācības

Kouču apmācības specializācijas
Biznesa-kouču apmācības.
Korporatīvo kouču apmācības.
Pārdošanas kouču apmācības.
Dzīves pilnveidošanas kouču apmācības.
Sporta kouču apmācības.

Koučings sportā

Vasaras un Ziemas Olimpiskās spēles
Airēšanas sportistu koučings.
FISA.
Badmintona sportistu koučings.
BWF.
Basketbolistu koučings.
FIBA.
Beisbolistu koučings.
IBF.
Bokseru koučings.
AIBA.
Cīkstoņu koučings.
FILA.
Riteņbraucēju koučings.
UCI.
Ūdens sporta veidu sportistu koučings.
FINA.
Volejbolistu koučings.
FIVB.
Handbolistu koučings.
LEMA.
Vingrotāju koučings.
FIG.
Golfa spēlētāju koučings.
IGF.
Smaiļošanas un kanoe airēšanas sportistu koučings.
ICF.
Džudo mākslas sportistu koučings.
UF.
Jātnieku koučings.
FEI.
Vieglatlētu koučings.
IAAF.
Burātāju koučings.
ISF.
Peldēšanas maratona sportistu koučings.
MSF.
Regbija sportistu koučings.
IRB.
Softbola sportistu koučings.
ISF.
Modernās pieccīņas sportistu koučings.
UIPM.
Šaušanas sportistu koučings.
ISSF.
Loka šaušanas sportistu koučings.
FITA.
Tenisistu koučings.
ITF.
Tenisistu koučings.
ITTF.
Triatlona sportistu koučings.
ITU.
Taekvondo mākslas sportistu koučings.
WTF.
Smagatlētikas sportistu koučings.
IWF.
Paukošanas sportistu koučings.
FIE.
Futbolistu koučings.
FIFA.
Biatlonistu koučings.
IBU.
Bobslejistu koučings.
FIBT.
Kērlinga sportistu koučings. WCF.
Slidošanas sporta veidu sportistu koučings.
ISU.
Slēpotāju koučings.
FIS.
Kamaniņu sportistu koučings.
FIL.
Hokejistu koučings.
IHF.

Sporta veidi, kas nav iekļauti olimpisko sporta veidu sarakstā
Lidmodelisma sportistu koučings.
Autosporta sportistu koučings.
Automodelisma sportistu koučings.
Aikido cīņas mākslas sportistu koučings.
Sporta akrobātikas sportistu koučings.
Akrobātiskā rokenrola sportistu koučings.
Alpīnistu koučings.
Arbaleta šaušanas sportistu koučings.
Armrestlinga sportistu koučings.
Sporta aerobikas sportistu koučings.
Taizemiešu boksa sportistu koučings.
Indiešu biatlona sportistu koučings.
Biljarda sportistu koučings.
Kultūrisma sportistu koučings.
Boulinga sportistu koučings.
Bridža sportistu koučings.
Treka riteņbraucēju koučings.
Helikoptera sporta veida sportistu koučings.
Vindsērfinga sportistu koučings.
Ūdensslēpotāju koučings.
Ūdens motosporta sportistu koučings.
Svarcelšanas sportistu koučings.
Golfa spēlētāju koučings.
Tautas laivu airētāju koučings.
Šautriņu mešanas sportistu koučings.
Deltalidošanas sporta sportistu koučings.
Deltaplāna lidošanas pilotu koučings.
Džiu-džitsu cīņas mākslas sportistu koučings.
Braucēju sporta sportistu koučings.
Iekštelpu hokejistu koučings.
Kikbokseru koučings.
Kinologu koučings.
Minifutbola sportistu koučings.
Motobolistu koučings.
Motosporta sportistu koučings.
Naturbana sportistu koučings.
Orientēšanās sportistu koučings.
Paraplanieristu koučings.
Izpletņlēcēju koučings.
Spēka trīscīņas sportistu koučings.
Planierisma sportistu koučings.
Zemūdens sportistu koučings.
Ugunsdzēsības sportistu koučings.
Poliatlona sportistu koučings.
Radiosporta sportistu koučings.
Raķešu modelisma sporta koučings.
Regbija sportistu koučings.
Bendija hokejistu koučings.Rinkbola hokejistu koučings
Skrituļslidotāju koučings.
Tuvcīņas sportistu koučings.
Makšķerēšanas sportistu koučings.
Aviācijas sportistu koučings.
Klinšu kāpēju koučings.
Skvoša sportistu koučings.
Kuģa modelisma sportistu koučings.
Sporta deju dejotāju koučings.
Sporta tūrisma sportistu koučings.
Fanbordinga sportistu koučings.
Florbolistu koučings.
Telpu futbola sportistu koučings
Bendija hokejistu koučings. Bumbas hokeja sportistu koučings.
Šaha spēlētāju koučings.
Dambretes spēlētāju koučings.
Ekstremālo sporta veidu sportistu koučings.
European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37