Dalība koučiem

Koučam tā ir iespēja sasniegt jauno profesionalitātes līmeni.
Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!
€ 200
Maksāt

€ 300
Maksāt

€ 400
Maksāt

€ 500
Maksāt

Dalība koučiem
ECF piedāvā četras dalības kategorijas -
Bronze, Silver, Gold un Diamond - atbilstoši dažādas profesionalitātes līmeņa kouču interesēm un vajadzībām.
Bronze kategorijas dalība
CCC, ACC, PCC un MCC līmeņa koučiem, kā arī tiem, kam nav sertifikācijas konkrētajā koučinga specializācijā.

Bronze kategorijas dalības priekšrocības

-Esiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču biedrības dalībnieks.

-Izvietojiet savus datus ECF CCC līmeņa kouču reģistrā.

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot CCC līmeņa zīmi savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes).

-Palieliniet savu profesionalitāti, apmainoties pieredzē ar kolēģiem un saņemot viņu atbalstu.

-Izmantojiet stažēšanās iespējas koučinga uzņēmumos.

-Saņemiet atlaides CSC līmeņa sertifikācijai.

-Saņemiet atlaides ECF akreditētām apmācību programmām.

-Veidojiet karjeru un ātri pārejiet uz profesionālo CSC līmeni.

-Izmantojiet atlaides meistarklasēm un ECF organizētiem pasākumiem.

Bronze ECF International kategorijas dalības maksa - 200 € (ietver noformējumu un veidošanu un mārketinga materiālu izveidi ECF katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

CCC profesionālā līmeņa apstiprināšana.

ECF ideoloģijas pieņemšana.

Bronze kategorijas dalība nedod tiesības balsot un izmantot ECF logo.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - trīs gadi.
Silver kategorijas dalība

Dalība tiek piedāvāta koučiem, kuri saskaņā ar ECF standartiem ir apstiprinājuši savu CSC līmenim atbilstošu kompetenci izvēlētajā specializācijā.

Silver kategorijas dalības priekšrocības

-Kļūstiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču federācijas daļa.

-Veidojiet savas karjeras izaugsmi, izmantojot iespēju ātri pāriet uz profesionālo CRSC sertifikācijas līmeni.

-Izvietojiet savus datus ECF CSC līmeņa kouču reģistrā.

-Iegūstiet stažēšanās iespējas koučinga uzņēmumos.

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot ECF logo savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes un citos reklāmas nesējos).

-Saņemiet atlaides ECF organizētiem pasākumiem.

Silver ECF International kategorijas dalības maksa - 300 € (ietver noformējumu un veidošanu un mārketinga materiālu izveidi ECF katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

CSC profesionālā līmeņa apstiprināšana.

ECF ideoloģijas pieņemšana.

Silver kategorijas dalība nedod tiesības balsot.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - četri gadi.

Gold kategorijas dalība
Dalība tiek piedāvāta koučiem, kuri saskaņā ar ECF standartiem ir apstiprinājuši savus CRSC līmenim atbilstošus profesionālos panākumus izvēlētajā specializācijā

Gold kategorijas dalības priekšrocības

-Kļūstiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču federācijas daļa.

-Piesaistiet jaunus potenciālos klientus, izvietojot savus datus un informāciju par savu specializāciju ECF kouču katalogā (opcija ir pieejama tikai CRSC līmenim).

-Izmantojiet CRSC līmeņa potenciālu - speciālos mārketinga instrumentus un iepakojumu no ECF, kas paaugstina interesi par Jums no potenciālo klientu puses.

-Pārbaudiet jaunu Jūsu specializācijas mārketinga iepakojumu no ECF ar iespēju izvietot no 11 līdz 50 video rekomendācijas un rezultātus (case studies) Jūsu klientiem (opcija pieejama tikai CRSC pakāpei).

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot ECF logo savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes un citos reklāmas nesējos).

-Saņemiet pasūtījumus no koučinga uzņēmumiem atbilstošus Jūsu specializācijai.

-Piedalieties lielos korporatīvajos projektos sadarbībā ar citiem koučiem un izmantojiet starptautiskās sadarbības iespējas.

-Izmantojiet tiesības balsot ECF.

-Kļūstiet par ECF komitejas dalībnieku.

-Paātriniet karjeras izaugsmi un ātri pārejiet CRRC profesionālā līmenī.

-Izmantojiet atlaides ECF organizētiem pasākumiem.

Gold ECF International kategorijas dalības maksa - 400 € ietver mārketinga materiālu noformēšanu un izveidi reģistrā un ECF video katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

CRSC profesionālā līmeņa apstiprināšana.

ECF ideoloģijas pieņemšana.

ECF kodeksa pieņemšana.

Gold kategorijas dalība nedod tiesības balsot.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - četri gadi.
Diamond kategorijas dalība
Dalība tiek piedāvāta koučiem, kuri saskaņā ar ECF standartiem ir apstiprinājuši savus CRRC līmenim atbilstošos profesionālos panākumus izvēlētajā specializācijā.

Diamond kategorijas dalības priekšrocības

-Kļūstiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču federācijas daļa.

-Piesaistiet jaunus potenciālos klientus, izvietojot savus datus un informāciju par savu specializāciju ECF kouču video katalogā (opcija ir pieejama tikai CRSC un CRRC līmenīm).

-Izmantojiet ECF mārketinga instrumentus, kas paaugstina Jūsu konkurētspēju.

-Izmantojiet mārketinga iespējas no ECF un izvietojiet 51 - 100 Jūsu klientu video rekomendācijām un case studies (pieejams tikai CRRC līmenim).

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot ECF logo savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes un citos reklāmas nesējos).

-Saņemiet pasūtījumus no koučinga uzņēmumiem atbilstošus Jūsu specializācijai.

-Iestājieties kouču komandu sastāvā, kuri nodarbojās ar lieliem korporatīvajiem projektiem un sadarbojieties starptautiskā līmenī.

-Izmantojiet tiesības balsot ECF.

-Piedalieties ECF komitejas darbībā.

-Piedalieties ECF rīkotajos tenderos.

-Saņemiet ECF rekomendācijas.

-Baudiet CRRC līmeņa lielas atlaides ECF pasākumiem.

-Radiet papildu ienākumus, kļūstot par mentoru tiem, kas uzsāk koučinga karjeru Jūsu specializācijā..

-ECF Diamond kategorijas dalība ir koučinga elites privilēģijas.

Diamond ECF International kategorijas dalības maksa - 500 € ietver mārketinga materiālu noformēšanu un izveidi reģistrā un ECF video katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

CRRC profesionālā līmeņa apstiprināšana.

ECF ideoloģijas pieņemšana.

ECF kodeksa pieņemšana.

Diamond kategorijas dalība dod tiesības balsot.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - pieci gadi.

Skatiet arī nākamās sadaļas:
European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37