ECF ideoloģija

ECF ir profesionāla visu līmeņu un specializāciju kouču kopiena.

ECF izveido un izplata kouču sertifikācijas standartus, koučinga tehnoloģijas, koučinga programmu atestācijas, koučinga skolu akreditāciju.
Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

ECF specializēta koučinga redzējums

Mēs koncentrējamies uz specializēta koučinga kvalitātes attīstību. Tūkstoši šaura profila koučinga sesiju liecina, ka klienti ne vienmēr var atrast atbildes uz saviem jautājumiem, izmantojot tikai vienīgi klasisko koučingu.
Dažādu metožu apvienojums ir viens no efektīvākajiem specializētā koučinga sesijas vadīšanas veidiem.
Šādā pieejā ECF saskata lielas kouču efektivitātes izaugsmes un viņu pakalpojumu rezultativitātes perspektīvas.
Turklāt, vairākās specializācijās koučinga sesijas vadīšanai koučam ir nepieciešama augstākā vai speciālā izglītība, kura atbilst viņa darbības un specializācijas virzienam.
Saskaņā ar ECF standartiem specializētās sesijas vadīšanā ir pieļaujama trīs vai četru metodoloģiju izmantošana (koučings, trenings, mentorēšana, eksperta konsultācijas).
Koučinga un citu metožu attiecība katras sesijas vadīšanā var tikt izvēlēta atkarībā no dalībnieka vēlmēm, viņa pieredzes, personīgā un profesionālā brieduma, kā arī individuālās situācijas.

Vērtības

Visu lēmumu pieņemšana notiek, balstoties uz mūsu vērtībām un principiem.

Profesionalitāte

ECF profesionālisms tiek definēts kā kouču īpašā spēja sistemātiski, efektīvi un droši veikt sarežģītu koučinga darbību savās specializācijās. Profesionālā specializētā koučinga darbība objektīvi ir pieejama vienīgi profesionāļiem, tādēļ tās apgūšanai ir nepieciešams noteikts teorētisko apmācību un prakses periods


Veiksmīgas attiecības ar klientiem, koučiem un profesionālo Eiropean Coach Federation

Mūsu izpratnē, veiksmīgas attiecības - tās ir attiecības, kurās puses savā starpā ir izvēlējušas, saskaņojušas un rakstiski apstiprinājušas savstarpējos iespējamos rezultātus, labumus, perspektīvas un sekas.
ECF garantē caurredzamību, godīgumu un atbildību jebkurā no sadarbības posmiem.
Neparedzētu situāciju gadījumā mūsu prioritāte ir labas attiecības, tāpēc mēs vienmēr atradīsim alternatīvu risinājumu.


Uzticība augstiem standartiem

Mēs zinām, ka dažās pasaules valodās nepastāv tāds vārds, kā "līdzestība" (commitment, adherence), tāpēc tulkojums ne vienmēr ir iespējams.
Tomēr jebkuras valodas nesējs var izjust līdzestību, apvienojot uzticību, kaisli, lojalitāti un mīlestību.
Mēs uzskatām, ka apņemšanās būt atbilstošiem augstiem profesionālā koučinga standartiem līdzestības stāvoklī neapšaubāmi attīsta šo profesiju un atklāj daudzus kouču neizmantotos resursus.
Apņemšanās būt atbilstošiem augstiem standartiem ir progresa un uzticamības avots.

ECF pamati

Patērētāja tiesības

Galvenās koučinga pakalpojumu patērētāja tiesības – tās ir tiesības uz saviem veiksmīgiem panākumiem.
Klienta tiesību likumprojekts ir solis profesionālā kouča nodomu noskaidrošanā attiecībā pret klientu.Specializācijas

ECF asociācija saskata specializāciju (no lat. "specialis" - īpašs, īpašais, savdabīgs) kā padziļinātu koučinga prasmju apgūšanu šaurās darbības jomā kouča specialitātes ietvaros, kas nodrošina nepieciešamo speciālista kompetences līmeni klienta vajadzību un prasību apmierināšanai. Jebkuras specializācijas pamatā ir vispārējie principi, koučinga procesa izveides noteikumi, koučinga standarti, atbilstošās normas, kā arī koučinga darbības ētikas kodeksa pamati. Profesionālu atsevišķo specializāciju kouču portfolio ar apmierinātu klientu atsauksmēm paaugstina profesijas prestižu.

vairāk...


Metodoloģiju apvienošana

Saskaņā ar ECF standartiem sertifikācija specializācijā pieļauj sesijas vadīšanu gan ar koučinga metodi, gan arī “miksējot” divas, trīs vai pat četras metodoloģijas (koučingu, treningu, mentorēšanu, eksperta konsultācijas).
Koučinga un citu metožu attiecība katras sesijas vadīšanā var tikt izvēlēta atkarībā no dalībnieka vēlmēm, viņa pieredzes, personīgā un profesionālā brieduma, individuālās situācijas.


3D-koučings Ⓡ

Specializētā ECF koučinga metodoloģija automātiski nozīmē kouča kompetenci trīs jomās:
klients, vide, koučs. 

vairāk...


Profesionālā ECF kouča astoņas kompetences

Sertificētiem ECF koučiem piemīt astoņas īpašas prasmes, kas pozitīvi izjūtamas darba procesā ar klientu. 

vairāk...


ECF kodekss

Sertificēts ECF koučs veic savu profesionālo darbību saskaņā ar ECF ētikas kodeksu. vairāk

vairāk...


Kouču sertifikācijas līmeņi

Saskaņā ar ECF standartiem specializēts koučings sastāv no četriem līmeņiem:
CCC, CSC CRSC un CRRC. 

vairāk...


ECF principi

- mēs rekomendējam tikai tos koučus, kuri ir īstie sava profila speciālisti;

-mēs rekomendējam tikai tos koučus, kuri jau ir pierādījuši klientiem savu rezultativitāti;

-mēs rekomendējam tikai tos koučus, kuri darbā ar klientiem ir veiksmīgi pierādījuši savu efektivitāti ar pārbaudītiem un apstiprinātiem rezultātiem;

-mēs rekomendējam tikai tos koučus, kurus iesaka viņu klienti;

-mēs rekomendējam tikai tos koučus, kuri darbojās saskaņā ar profesionāliem ECF standartiem;

-mēs rekomendējam tikai tos koučus, kuri sadarbojas ar saviem klientiem saskaņā ar ECF kodeksu – billu par klienta tiesībām;

-mēs rekomendējam tikai tos koučus, kuru koučinga (metodoloģiskā) pieeja mijiedarbības laikā nekaitē klientam.
European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37