Standarti

ECF ir profesionāla visu līmeņu un specializāciju kouču kopiena.

ECF izveido un izplata kouču sertifikācijas standartus, koučinga tehnoloģijas, koučinga programmu atestācijas, koučinga skolu akreditāciju.
Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

Augstie koučinga standarti

Mūsdienu koučinga pakalpojumu tirgus ir pārpildīts ar pseidoprofesionāļiem, bet mācību programmas neatbilst mūsdienu izaicinājumiem. ECF pilda savā ziņā "filtra" funkciju, kas pasargā patērētājus no nekvalitatīvu pakalpojumu iegādes.

Izpētot rezultatīvāko kouču darbību, kā arī, veicot rindu eksperimentu, ECF izstrādāja elastīgu, efektīvu pieeju treniņam jebkuras specializācijas koučam, lai varētu strādāt ar jebkura tipa klientu. Mēs to nosaucām par 3D Coaching Ⓡ CEC ECF, patents (EU) М 66 041. ECF pieeju var nosaukt par trīs dimensiju koučingu, tā kā tā sastāv no trīs elementiem.

Iepazīstieties - 3D koučings Ⓡ
3D koučings Ⓡ ir trīs elementu koučinga modelis. 3D koučinga Ⓡ forma ļauj apstiprināt profesionālo meistarību un kouča personības atbilstību trīs svarīgās jomās:

1- Klients Client

2- Vide Environment

3- Koučs Coach1- Klients

ECF koučs mijiedarbībā ar klientu:

1.1 Redz klienta galvenos motīvus (klienta attieksmi pret koučingu);

1.2 Izprot klienta iekšējo pieprasījumu;

1.3 Identificē klienta stilu;

1.4 Paredz klienta uzvedības tendenci;

1.5 Atklāj klienta svarīgākās vajadzības.


2- Vide

ECF koučs mijiedarbībā ar klientu:

2.1 Nosaka vides kvalitāti un ietekmi uz klientu;

2.2 Izprot klienta ideālās vides (atbalstošo vidi);

2.3 Projektē jaunas (uzlabotas) vides izveidi;

2.4 Rāda iespējas, kas saistītas ar pārveidoto vidi;

2.5 Redz vides izveides lietderību un iederību.


3- Koučs 

ECF koučam piemīt personības pamati:

3.1.1 Izprot un pieņem savu vērtību un nozīmīgumu;

3.1.2 Ievēro ECF kodeksu- billu par klienta tiesībām;

3.1.3 Kouča būtības izpausme modina klienta potenciālu;

3.1.4 Veido uzticības pilnas attiecības ar klientu un ECF biedriem;

3.1.5 Sadarbība ar klientiem un ECF dalībniekiem balstās uz principiem, kas paaugstina veiksmes iespējamību.

ECF koučam piemīt profesionālās meistarības pamati:

3.2.1 Izprot klienta izaugsmes un regresijas dinamiku;

3.2.2 Klienta situācija norāda uz rezultatīva koučinga stila izvēli;

3.2.3 Trenē iemaņas, atklāj klienta viedumu;

3.2.4 Sakrīt un papildina, nevis disonē ar klientu;

3.2.5 Rada vidi, kura pārveido klienta efektivitāti un būtību.
European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37