Misija

ECF ir profesionāla visu līmeņu un specializāciju kouču kopiena.

ECF izveido un izplata kouču sertifikācijas standartus, koučinga tehnoloģijas, koučinga programmu atestācijas, koučinga skolu akreditāciju.
Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

ECF misija

Aizsargāt un apmierināt koučinga patērētāju intereses, paaugstinot profesionālo kouču standartus un klientu informētību.

ECF mērķi

-High class līmeņa koučinga specializāciju skaita palielināšana;

-High class līmeņa specializētā koučinga pakalpojumu attīstība; 

-High class līmeņa specializētā koučinga nozarē akreditēto skolu un programmu skaita palielināšana; 

-High class līmeņa sertificētu ekstraordinārās rezultativitātes koučinga speciālistu skaita palielināšana.

(Mērķi tika noteikti ar ECF komiteju 2017)

ECF uzdevumi

ECF galvenais uzdevums - sniegt atbalstu juridiskām un fiziskām personām, kuras izmanto koučinga pakalpojumus, kā arī koučiem un koučinga skolām.

Mums ir svarīgi sekojošie mērķi un uzdevumi:

1. Klientiem sniedzamie pakalpojumi:

-risku mazināšana;

-klientu informēšana par viņu tiesībām attiecībā uz prasībām pret profesionāliem koučiem; 

-klientu vajadzību apmierināšana, nodrošinot uzticamu un pārbaudītu kouču pakalpojumus;

-konkurētspējīgāko piedāvājumu izvēles nodrošināšana no augstas klases koučiem-speciālistiem.


2. Koučiem sniedzamie pakalpojumi:

-kouču savienības izveide un viņu pakalpojumu virzīšana; 

-jaunāko efektīvo mārketinga instrumentu nodrošināšana;

-savā specializācijā labāko kouču ieteikšana potenciālajiem klientiem, netvorkings;

-atbalsts koučiem, kas tikai uzsāk savu darbību ar iziešanu tirgū un koučinga prasmju iegūšanā;

-jauno sertifikācijas standartu nodrošināšana atsevišķu specializāciju koučiem CCC, CSC, CRSC un CRRC līmeņos;

-labāko akreditēto skolu un koučinga apmācību programmu ieteikšana atsevišķu specializāciju koučiem viņu kvalifikācijas celšanai;

-tiešsaistes un bezsaistes meistarklašu un treningu organizēšana un vadīšana saskaņā ar ECF standartiem;
-konferenču organizēšana un vadīšana.

3. Skolām sniedzamie pakalpojumi:

-koučinga skolu akreditācija;

-kouču kvalifikācijas celšanas produktu un pakalpojumu akreditācija; -kouču kvalifikācijas celšanas produktu un pakalpojumu izveide;

-efektīvu mārketinga instrumentu nodrošināšana koučinga skolām;

-rekomendāciju sniegšana labākajām koučinga skolām darbam ar potenciālajiem klientiem;

-koučinga skolu un profesionālo biedrību standartu paaugstināšana.
European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37