Kodekss

ECF ir profesionāla visu līmeņu un specializāciju kouču kopiena.

ECF izveido un izplata kouču sertifikācijas standartus, koučinga tehnoloģijas, koučinga programmu atestācijas, koučinga skolu akreditāciju.
Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

Kodekss

Sertificēts koučs strādā saskaņā ar ECF ētisko kodeksu- bilu par klientu tiesībām.


Konfidencialitāte

– Es apsolos, ka klienta teikto nekad, nekur neatkārtošu.

– Es apsolos saglabāt konfidencialitāti par klientu likuma noteiktajās robežās.

– Es apsolos veikt visus drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, kura skar klientu.Attieksme pret klientu

– Es apsolos uzturēt augstu profesionālu līmeni, ievērot augstus ētikas un morāles principus.

– Es apsolos uzņemties atbildību par manis sniegto pakalpojumu kvalitāti.

– Es apsolos pieņemt klientu jebkādās viņa izpausmēs.

– Es apsolos būt pieklājīgs sadarbībā ar klientu.

– Es apsolos nevērtēt klientu.

– Es apsolos radīt uzticību attiecībās ar katru klientu.

– Es apsolos radīt vienlīdzīgas attiecības ar katru klientu.

– Es apsolos būt godīgs pret saviem klientiem.

– Es apsolos neprovocēt un neveidot romantiskas un seksuālas attiecības ar klientu.

– Es apsolos iziet ārpus savu stereotipu robežām.

– Es apsolos atbalstīt klientu.

– Es apsolos būt atvērts un bez slēptiem nodomiem.


Sadarbība

– Es apsolos veidot sadarbību ar klientu pēc maksimāli iespējamā vinnesta principa.

– Es apsolos, nepieciešamības gadījumā, skaidrot klientam instrumentu nozīmi, kuri tiek izmantoti koučingā.

– Es apsolos rūpēties par klientu pat tajos gadījumos, kad viņa viedoklis pauž opozīciju.

– Es atsakos no manipulācijas darbā ar klientu.

– Es apsolos nepiemērot klientu savām gaidām.

– Es apsolos dzirdēt klientu.

– Es apsolos ņemt vērā klienta domas.

– Es apsolos atrasties resursu stāvoklī darbā ar klientu.

– Es apsolos būt objektīvs un bez aizspriedumiem darbā ar klientu.

– Es apsolos klientam saglabāt izvēles tiesības.

– Es apsolos sniegt klientam iespēju izvēlēties savu pieeju sadarbībā.

– Es apsolos izmantot savu klientu rekomendācijas vienīgi tajos gadījumos, kad tam esmu saņēmis piekrišanu.

– Es apsolos gadījumā, kad vēlamais koučinga efekts nav sasniegts, pārtraukt sadarbību ar šo klientu.

– Es apsolos saglabāt un cienīt ECF un savu kolēģu autortiesības.

– Es apsolos neizmantot ECF biedru informāciju bez viņu ziņas un piekrišanas.

– Es garantēju atteikšanos no jebkura veida elektronisko ziņojumu izsūtīšanas, izmantojot «spama» metodi, starp ECF biedriem.


Atbalsts

– Es apsolos koučinga sākumā informēt klientu par to, kādus rezultātus viņš var gaidīt.

– Es apsolos sniegt pakalpojumus savlaicīgi atbilstoši noteiktam nodarbību grafikam.

– Es apsolos tiekties uz tādu profesionalitātes līmeni, kurš ļaus klientam pieņemt lēmumus un rīkoties neatkarīgi.

– Es apsolos atbilst augstākajiem kouča profesionālitātes un personības standartiem katrā sesijā.

– Es apsolos sniegt tos labumus, par kuriem klients maksā laika, enerģijas un naudas veidā.

– Es apsolos atbalstīt klientu vides, kura sekmēs viņa izaugsmi, izveidē.

– Es apsolos, ka nepieciešamības gadījumā, paplašināšu koučinga metožu izvēli, kuras tiks izmantotas turpmāk.

– Es apsolos netraucēt klientam būt godīgam un atvērtam savu jūtu izpausmē, bez bailēm par iespējamu sekojošo apsūdzību.

– Es atsakos no situācijām, kuras var nostādīt klientu neizdevīgā situācijā.

– Es apsolos cienīt klienta izvēles tiesības pārtraukt koučingu jebkurā brīdī.

– Es apsolos ņemt vērā klienta ārkārtējos gadījumus.

– Es apsolos parūpēties par atbilstošo vietu koučinga realizēšanai.

– Es apsolos savlaicīgi un pilnā apjomā informēt klientu par cenām, procedūrām un jebkurām izmaiņām.
Kouča sagatavošana.

– Es apsolos precīzi informēt klientu par savu ECF sertifikācijas līmeni, kouča pieredzi, kompetenci un kvalifikāciju.

– Es apsolos teikt taisnību par savu sagatavotību, pieredzi un rekomendācijām bez jebkāda faktu pārspīlējuma.

– Es apsolos atbilst augstiem profesionāliem ECF standartiem.

– Es apsolos pastāvīgi uzlabot savu kvalifikāciju un iemaņas, lai atbilstu augstākajiem ECF koučinga standartiem.

– Es apsolos uzturēt augsta līmeņa kompetenci savā specializācijā.

– Es apsolos būt veiksmes ceļvedis saviem klientiem.


Izaugsme 

– Es apsolos būt koučs, kurš spēj virzīt klientu uz panākumiem un sasniegt rezultātu noteiktajā termiņā.

– Es apsolos izpaust sevi tādā būtībā, lai sekmētu klienta izaugsmi.

– Es apsolos ievērot jebkādas izmaiņas klienta izaugsmē un ziņot viņam par to.
European Coach Federation, Society
Reg. Nr: 50008064961
VAT number: LV50008064961
Address: Jūras iela 30, Carnikava, Ādažu novads, Latvija LV2163.
E-mail: info@eurocoach.eu
Mob. Tālr.: +371 23 77 33 37